Meer gebruik, minder afval: Efficiënt en duurzaam hergebruik van restplaten

Hoe kunnen restplaten na het lasersnijproces efficiënt worden hergebruikt? Dit is mogelijk met een nieuwe functie van Remmert Handling Systems LaserFLEX. Restplaten worden volautomatisch teruggebracht naar de plaatopslag.

Lasersnijsystemen voor vezels hebben met hun hoge snelheid een revolutie teweeggebracht op de markt van de plaatbewerking. Bewerkingssystemen die de snelheid van de lasersnij-installaties kunnen bijhouden, nemen het automatisch laden en ontladen over. Maar inefficiëntie overheerst nog vaak bij de behandeling van restplaat. Hier biedt de volautomatische robottoepassing LaserFLEX van Remmert een oplossing om reeds bewerkte platen volautomatisch terug te leiden naar het lasersnijproces.

Meer efficiëntie en gebruik per plaat door geautomatiseerd hergebruik 

Idealiter worden in één lasersnijproces zo veel mogelijk insnijdingen in een plaat gedaan, zodat met het overblijvende skelet zo weinig mogelijk afval ontstaat. Maar vooral bij kleine en middelgrote hoeveelheden kan het overblijvende plaatmetaal vaak worden gebruikt voor verdere snijbewerkingen. In de praktijk wordt restplaat meestal tijdelijk handmatig opgeslagen of zelfs tot afval verwerkt als de personeelskosten niet opwegen tegen de grote inspanning. "Dat is in deze tijd noch ecologisch, noch economisch verantwoord", meent Stephan Remmert, eigenaar en directeur van Remmert GmbH. Zijn bedrijf, dat hij samen met zijn broer als vierde generatie van de familie leidt, is onder meer gespecialiseerd in plaatopslag en modulaire bewerkingssystemen. De systemen van Remmert kunnen de lasersnij-installaties van verschillende fabrikanten bedienen met platen op hoge snelheid. Tot nu toe lag de focus van zowel klanten als Remmert-systemen op de geautomatiseerde logistiek van onbewerkt plaatmateriaal. "Tekort aan geschoolde arbeidskrachten, onbetrouwbare toeleveringsketens, buitensporige materiaalvoorraden, verspilling van middelen, de trend naar meer afwijkingen met kortere runs; dit zijn allemaal actuele pijnpunten van onze klanten die we willen aanpakken met nieuwe oplossingen," zegt Remmert.

Restplaat geautomatiseerd terugleiden naar de plaatopslag 

De volautomatische robottoepassing van Remmert, LaserFLEX, is in principe uitgerust met twee automatiseringseenheden: een vacuümeenheid voor het laden en een vorkeenheid voor het lossen na het snijproces. Met deze werkverdeling wordt de hoge snelheid van de laser op ideale wijze ondersteund. Het hergebruik van restplaten wordt ondersteund door de laadeenheid. Deze neemt de restplaten na het snijden weer op en bewaart ze in de aangesloten plaatopslag. Daar is het dan klaar voor hergebruik. Om de opslagruimte optimaal te benutten, worden de restplaten gewoon op onbewerkte platen van dezelfde dikte gelegd. Als de onderliggende onbewerkte platen moeten worden gepakt, worden de restplaten op een bufferplaats gelegd.

Een beter inzicht in de goederenstroom en meer gebruiksgemak 

SMART Control, het centrale besturingssysteem van de Remmert-systemen, zorgt voor het beheer en de logistieke aansturing van restplaten. Het geïntegreerde Warehouse Management System (WMS) beheert de gehele voorraad, inclusief de opgeslagen restplaten. Met de controlemodule worden de voorraadniveaus en alle processen en systeemtoestanden visueel weergegeven op een intuïtief dashboard. Als een restplaat wordt gepakt, toont de software de bron, het doel en de aangestuurde matrixzuigers.

Op deze manier biedt Remmert zijn klanten niet alleen een zeer efficiënte vorm van plaatbewerking en hergebruik, maar ook een efficiënte besturingseenheid. "Veel goederenstroomsystemen verhinderen een nog doelgerichter werkproces omdat deze de gebruikers slechts een beperkt algemeen overzicht van alle processen bieden. Ons WMS met SMART Control lost ook dit probleem op en is een optimale aanvulling op het LaserFLEX-systeem", voegt Stephan Remmert toe en hij vervolgt: "Ons doel is altijd om niet "alleen maar" technische oplossingen te ontwikkelen, maar vooral om de gebruikersvriendelijkheid in het oog te houden. Met SMART Control zijn we daarin geslaagd. Tegelijkertijd ondersteunt het WMS het duurzame gebruik van middelen. Voor bedrijven die steeds meer concurrentie ondervinden, is dit een niet te onderschatten voordeel".

Meer inzicht, duurzaam materiaalbeheer, een vlotte, sterk geautomatiseerde goederenstroom en een uitgekiend gebruiksgemak - Remmert zet met zijn LaserFLEX-snij-installatie en zijn innovatieve softwareoplossingen normen in de branche en vervolgt consequent zijn weg van leverancier van opslagsystemen naar een totaalleverancier van slimme oplossingen voor goederenlogistiek.