Redactie en inhoud

Remmert GmbH
Brunnenstraße 113
D-32584 Löhne


Telefoon: +49 (0) 57 32 / 8 96-0
Fax: +49 (0) 57 32 / 8 96-1 50

E-Mail: info@remmert.de
 
Gedelegeerd bestuurder:
Matthias Remmert, Dipl.ing.
Verantwoordelijkheid productie en controlling

Stephan Remmert, Dipl.ing.
Verantwoordelijkheid sales en marketing
 
Registratierechtbank:
Amtsgericht Bad Oeynhausen
Registernummer: HR 1729
 
Omzetbelasting-identificatienummer volgens § 27a regels omzetbelasting:
Ust-ID-Nr. DE 124 333 876

Inhoudelijk verantwoordelijke volgens § 6 MDStV:
Matthias Remmert, Dipl.ing.
Verantwoordelijkheid productie en controlling

Foto's:
Joachim Grothus Fotografie
Weststrasse 58
D-33615 Bielefeld

Fotostudio MOMENT - Eigenares Nadine Martin
Eschstr. 38
D-32257 Bünde

Malte Stock Fotografie und Training
Orthweg 24
D-32051 Herford

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het actueel zijn, de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, met betrekking tot schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, zijn in beginsel niet onvankelijk, tenzij tegen de auteur opzet of grove nalatigheid kan worden bewezen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's, of het gehele aanbod, zonder voorafgaande kennisgeving  te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou de aansprakelijkheid alleen in het geval van kracht zijn wanneer de auteur van de inhoud kennis heeft genomen en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het moment van het maken van de link, geen illegale inhoud op de gekoppelde sites is geïdentificeerd. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden sites heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden sites die is gewijzigd nadat de link werd aangemaakt. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gemaakte links en verwijzingen evenals voor de externe inzendingen in gastenboeken, discussiefora, link-mappen, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken waarop externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie die er aangeboden wordt, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk en niet degene die via links enkel naar de publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of om op licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten terug te grijpen. Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder beperking onderhavig aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerd, door de auteur zelf gemaakt materiaal, blijft uitsluitend bij de auteur van de sites. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Voor zover binnen het internet de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te geven, zo geschiedt de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. De ingebruikname en de betaling van alle aangeboden diensten - indien technisch mogelijk en redelijk – ook zonder de openbaarmaking van deze gegevens resp. door het geven van anonieme gegevens of een pseudoniem toegelaten. Het gebruik van de in het kader van de druk of vergelijkbare openbaarmaking van gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers evenals e-mailadressen door derden voor het sturen van ongevraagde informatie is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de verzenders van zogenaamde spammails in overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod dat naar deze pagina verwijst. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet, of niet meer, geheel of gedeeltelijk overeenkomen met de geldende wetgeving, dan zijn de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid daarvan onaangetast.

Betreuende Agentur dieser Internetseite

Agentur für Konzept, Gestaltung & Realisation

info@louis.info
www.louis.info