Informatie over gegevensbescherming voor bezoekers van de website

Wij, 
Remmert GmbH
Brunnenstraße 113
D-32584 Löhne

Telefoon: +49 (0) 57 32 / 8 96-0
E-mail: info@remmert.de


willen hieronder uitleggen welke gegevens we van u verwerken. Bij vragen over de privacy is Thomas Werning, onze functionaris gegevensbescherming, u graag van dienst via tw@werning.com

Doel, rechtsbasis, categorieën van ontvangers, duur opslag bij gegevensverwerking

Doel: Presentatie van de onderneming, levering van diensten en/of verkoop van producten en communicatie via internet.

Doel van gegevensverwerking op deze website is informatie te verstrekken over producten en diensten van ons bedrijf, gecombineerd met de mogelijkheid voor de gebruikers doelgericht contact op te nemen met onze contactpersonen. 

Voor het overige verwerken wij persoonlijke gegevens op de volgende rechtsbasis:

·      Art. 6, lid 1, sub a, AVG voor het verwerken van persoonlijke gegevens met toestemming van de betrokkene.

·      Art. 6, lid 1, sub b, AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonlijke gegevens voor het nakomen van een overeenkomst met de betrokkene alsmede voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

·      Art. 6, lid 1, sub c, AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonlijke gegevens voor het nakomen van een juridische verplichting die op ons van toepassing is conform het toepasselijke recht van de EU of het toepasselijke recht van een land waar de AVG geheel of ten dele van toepassing is.

·      Art. 6, lid 1, sub f, AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonlijke gegevens om de gerechtvaardigde belangen van ons of derden te waarborgen, tenzij de grondrechten en -vrijheden en belangen van de betrokkene zwaarder wegen. Onder gerechtvaardigde belangen worden met name verstaan ons bedrijfseconomische belang bij de mogelijkheid onze website te exploiteren, de veiligheid van informatie, de waarborging van onze juridische aanspraken en de naleving van andere juridische voorschriften.

 

Voor de uitvoering van de prestaties maken wij gebruik van dienstverleners die uitdrukkelijk verplicht zijn tot bescherming en vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens. Gegevens worden uitsluitend aan instanties doorgegeven indien er van zwaarder wegende juridische voorschriften van toepassing zijn. 

 

Browser

Bij uw bezoek aan de website legt uw browser contact met de website. Daarbij wordt de volgende informatie tijdelijk opgeslagen in systeembestanden en automatisch geregistreerd: IP-adres van uw apparaat, datum en tijdstip van het bezoek, naam en URL van de opgevraagde bestanden, website vanaf welke u onze website bezoekt of die u naar onze website heeft geleid (referrer-URL), gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw apparaat en de naam van uw provider. 

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van een goede verbinding en de veiligheid van het systeem. De verbindingsgegevens worden automatisch verwijderd, gewoonlijk na maximaal zeven dagen. Wanneer er misbruik wordt gemaakt van de website, worden de loggegevens die bewaard moeten worden voor de bewijsvoering bewaard totdat het incident is onderzocht. 

YouTube
Wij gebruiken YouTube voor het integreren van video's (rechtsbasis volgens AVG: Art. 6, lid 1, sub f, AVG bij de exploitatie van onze website en rekening houdend met de belangen van de betrokkenen door uitschakeling van de trackingfunctie in de YouTube-code). Google LLC in de VS heeft zich verplicht tot het waarborgen van een passende mate van gegevensbescherming conform het Amerikaans-Europese Privacy Shield. Meer informatie daarover vindt u in de uitvoerige privacyverklaring van Google.


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zog. „cookies“, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering is ingeschakeld op deze website, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten te genereren en andere diensten in verband met het gebruik van de website en internet uit te voeren voor de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies beletten door uw browser-software aan te passen; we wijzen u er wel op dat dan de kans bestaat dat u niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. 

 

 

U kunt tevens de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking ervan door Google beletten door de desbetreffende browser-plug-in via de volgende link te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over de manier waarop Google omgaat met uw persoonlijke gegevens binnen zijn promotie-netwerk vindt u hier:http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Op deze website is Google Analytics uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“ om te waarborgen dat IP-adressen geanonimiseerd geregistreerd worden. 


Wiredminds

Voor marketingdoeleinden en ter wille van de optimalisering worden op deze website diensten en producten gebruikt van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de). Hierbij worden gegevens geregistreerd, verwerkt en opgeslagen waarmee gebruikersprofielen onder een pseudoniem worden aangemaakt. Waar mogelijk en relevant worden de gebruikersprofielen volledig geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Cookies zijn tekstbestandjes die worden opgeslagen in de internetbrowser zodat deze bij het volgende bezoek wordt herkend. De geregistreerde gegevens die ook persoonlijke gegevens kunnen omvatten, worden verzonden naar wiredminds of direct door wiredminds geregistreerd. wiredminds mag informatie die bij de bezoeken zijn achtergelaten op de website gebruiken voor het aanmaken van geanonimiseerde gebruikersprofielen. De gegevens die hiermee gegenereerd worden mogen zonder de afzonderlijk verstrekte toestemming van de betrokkene niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Ze worden ook niet gecombineerd met de persoonlijke gegevens van de persoon achter het pseudoniem. Wanneer er IP-adressen worden geregistreerd worden die direct daarna geanonimiseerd door de laatste nummerblokken te verwijderen. Tegen de registratie, verwerking en opslag van gegevens in de toekomst kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt.

Website-tracking uitsluiten

 

 

Uw recht op informatie, rectificatie, verwijderen, bezwaar en overdraagbaarheid van gegevens

U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht op informatie, rectificatie en verwijdering van gegevens. Neem daarvoor langs de bovenstaande manier contact met ons op. Als u wilt dat uw gegevens verwijderd worden, maar wij wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, wordt de toegang tot uw gegevens beperkt (geblokkeerd). Hetzelfde geldt bij bezwaar. Van uw recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens kunt u gebruikmaken voor zover de ontvanger en wij beschikken over de technische mogelijkheden daartoe. 

Recht op het indienen van een klacht

U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de instantie die belast is met het toezicht op de gegevensbescherming.  

Gegevensbeveiliging/encryptie

Deze website maakt gebruik van „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (https). De verbinding tussen uw browser en onze server is dus versleuteld.

 

Versie en wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de inhoud van deze privacyverklaring aan te passen. Dat gebeurt normaliter bij verdere ontwikkelingen of aanpassing van de toegepaste diensten. De laatste versie van onze privacyverklaring kunt u inzien op onze website. Versie van deze verklaring